Kemaskini Pada: 22 Jan 2019
Versi 8.2.0

MESYUARAT KEDUA BAGI PENGGAL KETIGA
 DEWAN UNDANGAN NEGERI SARAWAK KELAPAN BELAS

Muat turun Aturan Urusan Mesyuarat dan Handsards (Belum Disunting) di bawah:

Hari/Tarikh
Aturan Urusan
Mesyuarat
Hansards
(Belum Disunting)
Isnin, 5 November 2018
Hari Pertama Hansard 5 November 2018
Selasa, 6 November 2018
Hari Kedua Hansard 6 November 2018
Rabu, 7 November 2018
Hari Ketiga
Hansard 7 November 2018
Khamis, 8 November 2018
Hari Keempat (Amended)
Hansard 8 November 2018
Jumaat, 9 November 2018
Hari Kelima (Amended)
Hansard 9 November 2018
Isnin, 12 November 2018
Hari Keenam (Amended) Hansard 12 November 2018
Selasa, 13 November 2018
Hari Ketujuh Hansard 13 November 2018
Rabu, 14 November 2018
Hari Kelapan Hansard 14 November 2018